Termőföld ajándékozás – közeli hozzátartozók között

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Napjainkban a tulajdonjog átruházásának legkedveltebb formája családon belül az ajándékozás. Nem jár pénzmozgással, bizonyos esetekben az Állam is illetékmentességet biztosít a felek részére, így érthető, hogy ezt a szerződési formát választják leggyakrabban, ha a vagyontárgyakat „családon belül” kívánják mozgatni.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: „Földtv.”), avagy sokak által csak új Földtörvényként ismert törvény hatálybalépését követően szigorodtak a termőföldre vonatkozó szabályok, így annak eladására-vételére, valamint az ajándékozására vonatkozó szabályok is.

 

A Földtv. alapján termőföldet ajándékozni csak az alábbi esetekben lehet:

 • közeli hozzátartozó,
 • bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye,
 • önkormányzat,
 • állam részére lehet átruházni.

 

Jelen cikkben a közeli hozzátartozók részére történő ajándékozás kerül bemutatásra.

A Földtv. alapján közeli hozzátartozónak az alábbi személyek minősülnek:

 • házastárs,
 • egyeneságbeli rokon,
 • örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
 • testvér.

 

Mint látható, hogy a Földtv. csak a legközelebbi hozzátartozók között teszi lehetővé termőföld ajándékozását.

 

Abban az esetben, hanem földművesnek minősülő személy termőföldet kíván megszerezni például adásvétel vagy csere útján, úgy a Földtv. szerzési korlátot állít fel vele szemben és összesen maximum 1 hektár nagyságú termőfölddel rendelkezhet az adott személy.

 

Azonban, ha közeli hozzátartozó részére ajándékozunk, úgy ez a korlátozás nem földműves esetén 300 hektárra növekszik, amennyiben pedig a megajándékozott földművesnek minősül, úgy ez tovább nő, így földműves megajándékozott esetében már 1200 hektár a birtok maximum.

 

Magára a szerződés megkötésére a termőföld adásvételi szerződésre vonatkozó kötelező előírások vonatkoznak, így az ajándékozási szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyző által készített okiratba kell foglalni, amely biztonsági okmányból kell, hogy készüljön. Az ajándékozási szerződés megkötését követően azonban már nem kell a szerződés hirdetményi úton való közzététele, vagyis az ún. „kifüggesztés”, valamint ugyancsak nem kell a szerződés jóváhagyása az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által sem, így a szerződés a megkötését követően azonnal benyújtható az illetékes földhivatal részére.

 

Amellett, hogy közeli hozzátartozók esetében a fentiek alapján több hónappal is lerövidülhet az eljárási idő, fontos említést tenni a szerződéskötés pénzügyi oldaláról is, vagyis a fizetendő illetékekről.

 

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. (Továbbiakban: „Illetéktv.”) a rokonsági fokok alapján állapítja meg azt, hogy kell-e illetéket fizetni az ajándékozás után avagy sem.

Ez alapján egyenesági rokonok közötti ajándékozás esetében a tulajdonjog átruházása illetékmentes, így pl. nem kell illetéket fizetni, ha szülőktől vagy nagyszülőktől kap a gyermekük vagy unokájuk termőföldet. Egyenesági rokonnak számít még az örökbefogadott gyermek is és az örökbefogadó szülő közötti kapcsolat, illetékmentesség vonatkozik továbbá a házastársak közötti ajándékozásra is, azonban az Illtéktv. már nem részesíti illetékmentességben a nevelt- és a mostohagyermek és szülő közötti ajándékozást.

Korábban a testvérek közötti ajándékozásra az Illetéktv. nem biztosított illetékmentességet, azonban 2020. július 8. napjától a jogalkotó akként módosította az Illetéktv-t, hogy az illetékmentességet kiterjesztette a testvérekre is.

Testvérnek minősül az Illetéktv. alapján az a személy, akinek legalább egyik szülője (örökbefogadója) azonos az ajándékozó szülőjével (örökbefogadójával).

 

Mentesül továbbá az az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága tagjának minősülő földműves az illetékfizetési kötelezettség alól, aki a termőföldet, tanyát, és mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építményt (magtár, istálló stb.) azért kap ajándékba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozójától, hogy igénybe tudja venni a gazdaságátadási támogatást.

 

Ptk szerint közeli hozzátartozóknak az alábbi személyek számítanak: házastárs,

 • egyeneságbeli rokon,
 • örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
 • testvér.

Látható, hogy ebben az esetben az illetékmentesség köre kibővül a mostoha- és a nevelt gyermek és szülő közötti ajándékozásra is.

 

Ügyvédi Irodánk díjazás ellenében vállalja a termőföld ajándékozási szerződésekkel kapcsolatosan jogi tanácsadás nyújtását, valamint az ajándékozási szerződés elkészítését, az ezzel kapcsolatos eljárás lebonyolítását.

 

Amennyiben Ön termőföld ajándékozási szerződést kíván kötni, úgy forduljon bizalommal Ügyvédi Irodánkhoz.

 

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest