Cégalapítás


Ügyvédi Irodánk vállalja Ügyfelei képviseletét cégalapítási ügyekben. A gazdasági társaságok különböző formáinak megalapításához nyújtott jogi tanácsadás keretében felvilágosítást nyújtunk Ügyfeleink számára a cégalapításhoz szükséges adatokról, a cégalapítás menetéről és költségeiről, valamint tájékoztatást adunk az egyszerűsített cégalapításról azon esetekben, amikor a megalakuló társaság kizárólag a szerződésmintában foglalt adatokat és szabályokat kívánja létesítő okiratba foglalni. Miután minden szükséges adat rendelkezésre áll, és azok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége ellenőrzésre került, a cégiratok elkészítése után a dokumentumok elektronikus úton benyújtásra kerülnek az illetékes Cégbíróság részére, amely a törvény által előírt határidőben – attól függően, hogy egyszerűsített eljárás, vagy általános eljárás keretében történik az alapítás – bejegyzi a társaságot a cégjegyzékbe.Változásbejegyzési eljárás


Működő gazdasági társaságok esetében számos oka - pl.: a székhely, az ügyvezető személyének, a törzstőke mértékének, vagy a tulajdonosi összetétel változása - lehet annak, hogy változásbejegyzési eljárás keretében szükséges a létesítő okiratot módosítani. A gazdasági társaságoknak kiemelkedően fontos ezen kötelezettségüknek eleget tenni a közhitelesség jogszabályi előírásának való megfelelés miatt. Lényeges továbbá különösen a cégjegyzéket érintő adatok változásának folyamatos és naprakész, a cégnyilvántartásban történő megjelenítése amiatt is, mert ennek elmulasztása esetén - amennyiben ezáltal a gazdasági társaság működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak - úgy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, és annak törvényi feltételei fennállása esetén akár pénzbírsággal is sújthatja az érintett gazdasági társaságot. Irodánk emellett a jogszabályok által előírt kötelező cégmódosítások szabályairól és határidejükről is minden esetben tájékoztatja a már meglévő Ügyfeleit, így Megbízóink biztonságban tudhatják magukat, hiszen a sok esetben bírsággal fenyegetett kötelező cégmódosításokat nem mulasztják el.Végelszámolás


Abban az esetben, amikor a tagok úgy döntenek, hogy nem kívánnak tovább tevékenységet végezni, lehetőségük van végelszámolási eljárással megszüntetni a céget. Mindennek az a feltétele, hogy társaság ne legyen fizetésképtelen, és eleget tudjon tenni esetleges fizetési kötelezettségeinek. Attól függően, hogy a gazdasági társaság milyen formában működik, a végelszámolási eljárás menete különböző lehet (egyszerűsített eljárás, vagy általános eljárás), amely hatással van az eljárás hosszára, esetleges költségeire. Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi képviselet ellátását vállalja mind a végelszámolási eljárás elhatározásától kezdődően a táraság törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásig terjedő lépések intézésében, mind pedig abban az esetben, amennyiben egy már végelszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben fennálló követelés bejelentése, és érvényesítése szükséges. Ügyfeleinket már az első megkeresés során tájékoztatjuk a felmerülő költségekről, az eljárás lépéseiről, a szükséges teendőkről és minden egyéb tudnivalóról, így komlpex képet kapnak arról, hogyan tudják lezárni a Társaság működését.Törvényességi felügyeleti eljárás


A törvényességi felügyeleti eljárás a Cégbíróság által lefolytatott olyan nemperes eljárás, amelyben a Társaság tagjainak, ügyvezetőjének, vagy egyéb érintett személyeknek joga van kérni a Cégbíróság beavatkozását, segítségét a Társaság működése kapcsán sérelmezett helyzetben. A jogszabály mindezt úgy határozza meg, hogy törvényességi felügyeleti eljárás indítható, amennyiben a gazdasági társaság létesítő okirata vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő, vagy ha a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak, vagy a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat, illetve ha törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy például a tag kérheti, hogy a Cégbíróság hatalmazza fel a taggyűlés összehívására, ha az ügyvezető ezt nem teszi meg, vagy kötelezze a társaságot arra, hogy biztosítson betekintést a cég irataiba, ha az ügyvezető kérés ellenére nem ad információt a Társaság működéséről. Ugyanígy törvényességi felügyeleti eljárásban van mód arra, hogy az a személy, aki korábban a Társaság székhelyét biztosította, de a hozzájárulását időközben visszavonta, eljárjon annak érdekében, hogy az ingatlanjába bejelentett cég onnan törlésre kerüljön. A törvényességi felügyeleti eljárásoknak még számos formája, típusa van, melyekről személyes konzultáció során részletes tájékoztatást ad Irodánk. Az ilyen jellegű eljárások során Ügyvédi Irodánk vállalja a kérelem elkészítését, és az eljárás során történő teljes körű jogi képviselet ellátását.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest