Termőföld ajándékozás – közeli hozzátartozók között

Napjainkban a tulajdonjog átruházásának legkedveltebb formája családon belül az ajándékozás. Nem jár pénzmozgással, bizonyos esetekben az Állam is illetékmentességet biztosít a felek részére, így érthető, hogy ezt a szerződési formát választják leggyakrabban, ha a vagyontárgyakat „családon belül” kívánják mozgatni.   A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: „Földtv.”), avagy sokak […]

Ajándékozás, vagy öröklés? – Hasonlóságok és különbségek

Gyakran keresik meg Irodánkat azzal a kérdéssel, hogy szülők gyermekeiknek, vagy gyermekeik egyikének kívánják juttatni értékesebb vagyontárgyaikat (például a lakásukat), de nem tudják eldönteni, hogy ezt még életükben ajándékozási szerződéssel, vagy végrendelkezéssel oldják meg. A végeredmény természetesen ugyanaz: a gyermek megkapja a lakást – az egyéb jogkövetkezmények azonban eltérőek, ezeket pedig mindenképpen érdemes figyelembe venni, […]

Ajándékozzunk megfontoltan – az ajándékozás szabályai

A családi vagyon átruházásának leggyakoribb formája az ajándékozás. Szülők gyakran segítik oly módon gyermekeik életkezdését, hogy ingatlant, vagy valamilyen értékesebb ingóságot ajándékoznak a részükre. Az ajándékozás lényege az ingyenesség – tehát az ajándékozó jó esetben nem vár semmilyen ellenszolgáltatást az ajándékért cserébe. Éppen az ingyenesség miatt az ajándékozási szerződésekre más szabályok vonatkoznak, mint az adásvételekre. […]