A telekalakítási eljárás, valamint a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

A telekalakítás a telekingatlan adataiban, főként az alapterületében, elrendezésében történő változásokat jelenti. A telekalakítási eljárás során arra is lehetőség van, és célszerű is, hogy a változások az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljenek a változások. A telekalakítással gyakran együtt jár, hogy az újonnan kialakításra kerülő ingatlant át kívánjuk ruházni, amely esetben már az adásvétel, valamint a telekalakítási eljárás együttesen kérelmezhető. Jelen cikkünkben a telekalakítási eljárás szabályait kívánjuk röviden bemutatni.

 

Először is lássuk, hogy a telekalakításnak milyen fajtái vannak.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a telekalakításnak az alábbi válfajai léteznek:

 • Telekcsoport újraosztása az az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és újra osztjuk a területet;
 • Telekfelosztás az az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy több részre akarjuk megosztani. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni;
 • Telekegyesítés a telek megosztással ellentétes művelet, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően. A földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése);
 • Vasúti telekalakítás a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás.

 

Elsődlegesen, amennyiben bármely fenti telekalakítási típust szeretnénk megvalósítani, úgy földmérő által készített változási vázrajzot szükséges készíttetnünk.

 

A telekalakítási eljárásnak is két különböző típusa van, amelyek az alábbiak:

 

 1. Telekalakítási engedélyezési eljárás

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a járási hivatal földhivatali osztálya által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal (amennyiben ezeket az ügyfél nem szerezte be előzetesen) szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A telekalakítási engedélyezési eljárásban helyt adó elvi engedély alapján még nincs helye annak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban automatikusan átvezessék a változást, erre az engedélyező határozat csak előzetesen ad engedélyt és lehetőséget. E szakaszt követi ugyanis az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában, a tulajdonosok között létrejöhet telekalakítási megállapodás, ami alapján már lehet kérelmezni a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

 

Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat (szakhatóságként jár el jelen esetben például a települési önkormányzat jegyzője, aki ez esetben azt vizsgálja, hogy a telekalakítási kérelem megfelel-e a helyi építési szabályzatban foglaltaknak) nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a telekalakítási eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a járási hivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

 

 1. Egyesített telekalakítási eljárás

Ez esetben a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai. Egyesített telekalakítási eljárás kezdeményezésekor körültekintően kell eljárni, mert az ingatlan-nyilvántartási átvezetésnél egyes esetekben fellépő hiányosságok vagy hibák nem orvosolhatók hiánypótlással, vagyis bizonyos hiányosságok (ilyen pl. a település vagy helyrajzi szám módosítás, a különböző kötelező aláírásoknak a hiánya, vagy az okirat keltezésének helyének vagy időpontjának hiánya) esetén a járási földhivatal az Ingatlan-nyilvántartási törvény előírásai alapján hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja a bejegyzési kérelmet, ami anyagi időveszteséget jelent az ügyfél számára.

 

Megjegyezzük, hogy nem egységes ez esetben a járási hivatalok gyakorlata abból a szempontból, hogy hiányosság esetén kizárólag a telekalakítási kérelmet/bejegyzési kérelmet utasítja el a hivatal, vagy a hiányosság mindkét kérelem elutasítását maga után vonja.

 

Az illetékes kormányhivatal telekalakítási eljárás során két szempontot vizsgál:

 1. a) a földmérő által készített változási vázrajz megfelel-e a jogszabálynak és a földhivatali alaptérképnek;

 

 1. b) szakhatóság (gyakran a települési önkormányzat jegyzője) bevonásával vizsgálja, hogy megfelel-e a benyújtott kérelem a helyi építési szabályzatnak.

 

Az eljárás díjai:

A telekalakítás engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárás során

 1. a) 2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
 2. b) 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,
 3. c) 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,
 4. d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

 • telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát
 • telekfelosztás, telekcsoport újraosztás esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

 

Egyesített telekalakítási eljárás esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díja további 6.600,- Ft érintett ingatlanonként.

 

Telekalakítással vegyes adásvételi/ajándékozási szerződés:

Amennyiben már rendelkezésünkre áll az illetékes földhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint a telekalakítást engedélyező határozat, úgy lehetőség van arra, hogy az újonnan kialakított ingatlan vonatkozásában együttesen kérelmezzük a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését, valamint a tulajdonjogban bekövetkezett változás átvezetését is, amelyet egy úgynevezett telekalakítással vegyes adásvételi/ajándékozási szerződéssel lehetséges megtenni.

 

Ennek sajátossága, hogy az adásvételi/ajándékozási szerződésben pontosan meg kell határozni a kialakított ingatlanokat, valamint azt, hogy a tulajdonjog átruházása mely ingatlan vonatkozásában történik, egyúttal kérni a földhivatalt, hogy a leírt változásokat miként vezesse át az ingatlan-nyilvántartásban.

 

A fenti tulajdonjogátruházási szerződéshez mindenképpen ügyvéd közreműködését szükséges igénybe venni, figyelemmel arra, hogy a fenti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése alapjául kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett okirat szolgálhat.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest