Mikor kötelező peres eljárás során a jogi képviselet?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ahhoz, hogy a címben feltüntetett kérdésre választ kaphassunk, rögzítenünk kell, hogy a peres eljárás során ki számít jogi képviselőnek.

A 2016. évi CXXX. törvény alapján a következő személyeket kell jogi képviselőnek tekinteni:

 1. a) az ügyvédet és az ügyvédi irodát,
 2. b) a kamarai jogtanácsost, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben,
 3. c) a jogi személy bíróság képviseletére jogosult bírót és bírósági titkárt,
 4. d) a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyészt, valamint
 5. e) törvényben meghatározott egyéb személyeket.

 

A legtöbb peres eljárásban természetesen az a), illetve a b) pont alapján fellépő jogi képviselet a leggyakoribb.

 

Szeretnénk tájékoztatni az olvasóinkat arról, hogy csupán a jogi egyetemi végzettség nem jelenti azt, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező személy – ügyvédi kamarai nyilvántartás hiányában – minket peres eljárás során képviselhetne, hiába nevezi magát hangzatosan jogásznak, illetve gazdasági társaságát vagy egyesületét – jogi – tanácsadó irodának.

Most, hogy megválaszoltuk az cikk elején feltett kérdésünket kitérhetünk arra, hogy pontosan milyen eljárásban kötelező a jogi képviselet.

A Járásbíróságon indult ügyekben, ideértve a fellebbezési és a perújítási eljárást is a jogi képviselet nem kötelező. Mindemellett, amennyiben felülvizsgálatig jut el a peres eljárásunk, úgy a felülvizsgálat során a felülvizsgálati ellenkérelem benyújtójának sem kell kötelezően jogi képviselőről gondoskodnia.

Azonban, ha a másodfokú bíróság jogerős ítéletével vagy érdemben hozott jogerős végzésével szemben szeretne jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálat iránti kérelmet benyújtani, úgy természetesen már kötelező a felülvizsgálati kérelmet benyújtó félnek a jogi képviseletről gondoskodnia.

Mikor tartozik egy ügy a Járásbíróság hatáskörébe?

Elsőfokon a Járásbíróság és a Törvényszék ítélkezik. A Járásbíróság – elsőfokon – az alábbi esetekben járhat el:

 1. azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben a vagyoni jogon alapuló igény értéke nem meghatározható, kivéve
 2. aa) a szerzői jogi, a szomszédos jogi és az iparjogvédelmi perek,
 3. ab) a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek,
 4. ac) a közérdekből indított perek,
 5. ad) a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek,
 6. ae) a jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt tagok egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek,

 

A felsorolás 2021. január 01. napjától kiegészül továbbá a jogi személy tagjának és képviselőjének a tagsági, illetve képviseleti jogviszonyán alapuló felelősségével kapcsolatos pereivel, az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perekkel, továbbá a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos perekkel.

 1. b) a személyi állapotot érintő perek,
 2. c) a végrehajtási perek.

Minden az előbb nem említett esetben elsőfokon a Törvényszék jár el. A Törvényszék előtt – elsőfokon – pedig a jogi képviselet kötelező.

Mi a különbség a hatáskör és az illetékesség között?

A Bíróság hatásköre elsősorban pertárgy értékétől (például: követelés összege), vagy tárgyától (például: gondnokság alá helyezés, végrehajtási per) függ. Ennek során a Bíróságok azt vizsgálják, hogy van-e az adott feladatkörben eljárásjogi jogosultságuk. Az illetékességet pedig azután vizsgálják, hogy megállapították a hatáskörüket. Azonos hatáskörrel rendelkező Bíróságok az illetékesség alapján állapítják meg, hogy az ügyben jogosultak-e eljárni. Ez jellemzően az alperes lakóhelyéhez igazodik, de a törvény több opciót is felsorol, illetve rendelkezik kizárólagos illetékességről is.

Mi történik, ha kötelező jogi képviselet ellenére nem gondoskodunk?

 1. A) Annak a félnek, aki – habár kötelező lenne – nem gondoskodik jogi képviselőről a nyilatkozatai, illetve perbeli cselekményei hatálytalanok, azaz úgy kell tekinteni mintha, azokat meg sem tette volna. Ilyen eset például, ha az alperes megjelenik ugyan a tárgyaláson, de a kötelező jogi képviselet hiánya miatt úgy kell tekinteni, mintha meg sem jelent volna. Vele szemben így a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
 2. B) A törvény további szigorítást tartalmaz arra az esetre, ha a perorvoslati kérelmet (például: fellebbezést) előterjesztő fél kérelmét jogi képviselő nélkül terjeszti elő. Ilyenkor a Bíróság a perorvoslati kérelmet hiánypótlás kiadása nélkül visszautasítja.
 3. C) Ha a felperes jogi képviselete az eljárás során szűnt meg és felhívás ellenére a pótlásról nem gondoskodik, úgy a Bíróság az eljárást megszünteti.
 4. január 01. napjától a 2016. évi CXXX. törvény enyhítést tartalmaz arra az esetre nézve, ha kötelező jogi képviselet esetén a felperes a keresetlevelet jogi képviselő nélkül nyújtja be. Jelenleg hatályos szabályok alapján ebben az esetben hiánypótlás kiadása nélkül utasította vissza a keresetlevelet, azonban az új – január 01. napján hatályba lépő – szabályok alapján visszautasítás előtt hiánypótlási felhívást kell kiadnia.

Összefoglalva, a törvény számos kivételt tesz – a kötelező – jogi képviselet alól, azonban javasoljuk, hogy ennek ellenére is vegyenek igénybe jogi képviselőt (ügyvédet, ügyvédi irodát). Amellett, hogy a lehető legnagyobb magabiztossággal állíthatjuk, hogy az Ügyvédi Irodánk, illetve más Ügyvéd kollégáink a lehető legnagyobb odafigyeléssel és gondossággal látják/látnák el az Ön ügyeit, az ügyvédek, illetve az ügyvédi irodák felelősségbiztosítással rendelkeznek ellentétben a jogi megoldást hirdető egyéb tanácsadó irodákkal, személyekkel szemben, akik hibájuk esetén felelősséget nem vállalva természetesen a lehető legnagyobb gyorsasággal tűnnek el az Ügyfeleik látóköréből.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest