Peresköltség viselésének szabályai, azaz milyen költségekkel számoljak, ha peres eljárásban veszek részt?

A polgári peres eljárások tárgyában indult szakmai cikksorozatunk következő témája a polgári eljárásban felmerülő költségek viselésének szabályai. A polgári, büntető és közigazgatási eljárásokat szabályozó törvények kivétel nélkül rendelkeznek az eljárások során felmerülő költségekről, illetve a felmerülő költségek viseléséről. A polgári peres eljárások tárgyában indult szakmai sorozatunk következő, jelen cikkében a polgári peres eljárások esetén előforduló költségekről, […]

DUGÓ, VAGY KUPAK? – AVAGY EGY PERES ELJÁRÁS MARGÓJÁRA

Irodánk egyik peres ügye a „Dugó, vagy kupak problematika”, amely egy komoly kártérítési jogeset, amely egy icipici ténybeli kérdésen alapul és amely azt mutatja, hogy a jogszabályok gyakorlati alkalmazása igen sok esetben szül érdekes szituációkat, amelynek eredménye sokszor a váratlan és kedvező fordulat… Ügyfelünk egy nap az alábbi problémát adta elő: egy nagyobb esőzés következtében […]

Költségkedvezmények

A magyar jogrendszer több eszközzel is igyekszik biztosítani az esélyegyenlőséget a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek számára. Ezen mentességek és kedvezmények a feleket személyi körülményeikre tekintettel, vagy a per tárgyánál fogva illetik meg. A jogalkotó biztosítja, hogy egyes eljárásokban az ügyfél jogai ne sérüljenek azzal, hogy ha a vagyoni helyzete miatt nem tud jogot érvényesíteni […]

Beavatkozás a perbe, hogyan?

A polgári peres eljárások tárgyában indult szakmai cikksorozatunk következő irományában a polgári perekbe történő beavatkozást, valamint a perbelépés lehetőségét és annak eseteit vizsgáljuk meg részletesebben.   Korábbi cikkünkben (mely ide kattintva érhető el) rögzítettük, hogy egy polgári perben egymással szemben a felperes és az alperes áll. Mindazonáltal a legszorosabb értelemben vett feleken kívül – járulékos […]

Keresethalmazat konyhanyelven

Jelen cikkünkkel egy szakmaibb oldalt szeretnénk „konyhanyelven” bemutatni. Ez a keresethalmazat, amikor több személy által, vagy több személlyel szemben kerül megindításra peres eljárás, vagy több kereseti kérelem merül fel ugyanabban a peres eljárásban. A cél tehát az, hogy hatékonyan több igényt egyszerre érvényesítsünk, vagy több személy egyszerre indítson, vagy több személlyel szemben egyszerre kerüljön megindításra […]

Peres felek és a pertársaság

Irodánk a polgári peres eljárások elsődlegesen bonyolultnak tűnő rendszerének áttekinthetősége érdekében szakmai cikksorozatot indít, amely során minden héten közzéteszünk egy írást, amely segíti Önöket eligazodni a polgári perek útvesztőiben.   Első és legfontosabb lépés azon kérdéskör tisztázása, hogy ki, illetve kik lehetnek a per „szereplői”. Egy polgári perhez legalább két személy szükséges: egy felperes, aki […]

Kézbesítés szabályai

Sok esetben jelentőséggel bír bizonyos iratok, jognyilatkozatok kézbesítésének pontos dátuma, figyelemmel arra, hogy ezen időponthoz különféle jogkövetkezmények fűződhetnek, különösen akkor, ha hivatalos iratról van szó. Erre szolgál a kézbesítést igazoló tértivevény, amely tartalmazza a postára adás pontos napját, továbbá a kézbesítés megkísérlésének, valamint a küldemény átvételének pontos napját, azonban amennyiben csak ajánlott küldeményként adunk fel […]

Mikor kötelező peres eljárás során a jogi képviselet?

Ahhoz, hogy a címben feltüntetett kérdésre választ kaphassunk, rögzítenünk kell, hogy a peres eljárás során ki számít jogi képviselőnek. A 2016. évi CXXX. törvény alapján a következő személyeket kell jogi képviselőnek tekinteni: a) az ügyvédet és az ügyvédi irodát, b) a kamarai jogtanácsost, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben, c) a jogi személy bíróság […]

#1 – Lakáskiürítési perek gyakorlati oldalról

Korábban már írtunk azon esetkörökről, hogy mi a teendő akkor, amikor önkényes lakásfoglalók lakják az ingatlanunkat, illetve határozott idejű bérleti szerződés lejártakor nem hajlandóak kiköltözni. Ugyanakkor egyre többször keresik fel Irodánkat, hogy a határozatlan időre kötött bérleti szerződés megszűnésekor – legtöbbször nemfizetésre visszavezethető felmondás esetén – a bérlők nem mutatnak hajlandóságot a kiköltözésre. Irodánk egy […]

Eljárás a bíróság előtt – hasznos tanácsok tapasztalatlan pereskedőknek

Sokan vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy még soha semmilyen peres ügyük nem volt, és más okból sem kellett bíróságra menniük. Mivel azonban nem csupán akkor válhat szükségessé a bíróság előtti megjelenés, ha pert indítunk vagy minket perelnek, mivel előfordulhat, hogy más személyek ügyében tanúskodnunk kell, így nem árt tudni, hogyan zajlik egy tárgyalás, hogyan […]