Külföldi állampolgárok ingatlanszerzése

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Felgyorsult világunkban a globalizáció hatására az emberek már nem csak a nagyobb városokba vándorolnak, de gyakran már más országba, vagy akár más földrészre is elköltözni.

 

Egy új élet elkezdésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő otthon megteremtése, így első lépésként ingatlan bérlése vagy megvásárlása szükséges – jelen cikkünk az utóbbi esettel foglalkozik.

 

A hatályos magyar jogszabályok alapján azonban – meghatározott országok jogi vagy természetes személyeinek kivételével – külföldi jogi vagy külföldi természetes személyek csak hatósági jóváhagyással vásárolhatnak maguknak lakó ingatlant.

 

Cikkünkben az engedélyezés és annak folyamata kerül bemutatásra.

 

A háttérjogszabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény („Lakástv.”), annak végrehajtási rendelete, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet („Rendelet”) adja, de fogalommeghatározás miatt figyelemmel kell lenni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényre („Földtv.”) is.

 

A Lakástv. alapján az engedélyeztetési kötelezettség kiterjed minden olyan ingatlanra, amely a Földtv. alapján nem minősül mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek.

 

Amint említettük bizonyos országok jogi és természetes személyei részére nem kell engedélyeztetni az ingatlanvásárlást hazánkban, így először lássuk melyek ezek az országok.

 

A Lakástv. alapján külföldi természetes személynek minősülnek azok a személyek azok, akik az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgárának nem minősülő természetes személyek minősülnek.

 

Továbbá külföldi jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek minősülnek azok, amelyek az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban székhellyel nem rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek számítanak.

 

Az előzőek alapján tehát nem szükséges az Európai Unió állampolgárai, valamint jogi személyei és jogi személyiséggel nem rendelkező szervetek részére az engedélyeztetés.

 

Fontos változás, hogy mivel az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, így állampolgárai és jogi személyei, valamint jogi személyiség nélküli szervezetei részére 2021. január 1. napjától szükséges az engedélyeztetési eljárás.

 

Nem szükséges továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok, vagyis Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárainak és jogi személyeinek és jogi személyiség nélküli szervezeteinek az engedélyeztetési eljárás.

 

Svájc állampolgárai, valamint jogi személyei és jogi személyiség nélküli szervezetei az Európai Közösséggel és annak tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállásúak, így rájuk sem vonatkozik a szerzési korlátozás.

 

Nem kell engedélyezés amennyiben az ingatlant öröklés útján szerzik meg továbbá, ha a vevő fél kettős állampolgár és az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami.

 

Az előzőek alapján tehát látható, hogy a legtöbb európai ország állampolgárai jogi személyei és jogi személyiség nélküli szervezetei részére nem szükséges az engedélyeztetési eljárás, adásvételi szerződések esetében, így elégséges a fentiek hivatkozása a szerződésben, valamint okirati bizonyítéknak csatolni az adott személy beazonosításához elengedhetetlen okmányt (pl. útlevél, tartózkodási engedély).

 

Engedélyköteles azonban a fentieken kívüli országok állampolgárai, jogi személyei és jogi személyiség nélküli szervezetei részére történő ingatlanszerzés, így például engedélyeztetést igényel, ha orosz, kínai, izraeli, valamint arab országok állampolgárai kívánnak ingatlant vásárolni országunkban.

 

Engedélyeztetési eljárást az ingatlan fekvése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon.

 

Az eljárás nyelve magyar, ezért amennyiben az kérelmező ügyfél nem ismeri a magyar nyelvet, úgy kérvényezheti, hogy a közigazgatási hatóság bírálja el kérelmét a saját nyelvén, amelynek költségeit azonban a kérelmezőnek kell viselnie, kivéve amennyiben a kérelmező anyanyelve valamely magyarországi kisebbséghez tartozó nyelv.

 

Az eljárás meggyorsítása érdekében ezért érdemes olyan ügyvédi irodát megbízni az adásvételi szerződés lebonyolítására, amely vállalja az engedélyezési eljárás lebonyolítását a külföldi vevő számára.

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 

  • külföldi természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának közjegyző vagy konzuli tisztviselő által hitelesített másolata,
  • külföldi jogi személy esetén a fióktelep, vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonata, valamint a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
  • az ingatlanszerzésre irányuló előszerződés vagy szerződés, amely alapján megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka, ebben az esetben elégséges szándéknyilatkozat az ingatlan eladásáról és megvásárlásáról,
  • a közérdek sérelmének vizsgálatához való hozzájáruló nyilatkozat, amely a letölthető kérelem 3. függeléke,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • valamint amennyiben meghatalmazott útján jár el, úgy meghatalmazás.

 

Az ügyintézési határidő 45. nap.

 

A kérelem után fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50.000,- Ft ingatlanonként. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzésekor 10.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

 

Ügyvédi Irodánk vállalja ingatlan adásvételi szerződések lebonyolítását idegen nyelven is elsősorban angolul, de igény szerint fordítóiroda bevonásával bármely egyéb nyelven is, ennek keretében Irodánk vállalja az engedélyeztetési eljárás során való képviseletet is.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy keresse Irodánkat bizalommal.

 

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest