Védjegy – miért jó nekem?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

A védjegyek olyan megjelölések, amelyek célja alapvetően, hogy az áruk és szolgáltatások között különbséget tegyenek és ezáltal segítsék a fogyasztókat, hogy megfelelően tájékozódjanak azok eredetéről. Mindenképpen érdemes egy általunk kitalált megjelölésre védjegyoltalmat szerezni, hiszen ezzel a hasonló termékektől/szolgáltatásoktól védjük.

 

Mi lehet védjegy?

 

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy milyen megjelölések minősülhetnek védjegynek. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény pontosan rögzíti, hogy egy megjelölésnek ahhoz, hogy védjegyoltalomban részesüljön alkalmasnak kell lennie arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól és a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható legyen, hogy egyértelműen és pontosan meghatározható legyen a védjegybejelentés tárgya. További követelmény, hogy ne álljon fenn a lajstromozásával szemben feltétlen vagy viszonylagos kizáró ok.

 

Feltétlen kizárási okok (például, de nem kizárólagosan) ha megjelölés:

 • közerkölcsbe ütközik (pl. önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy fajgyűlölő),
 • olyan információt/utalást tartalmaz, amely nem felel meg a valóságnak; vagy alkalmas a fogyasztók megtévesztésére (pl. nem valódi bőr);
 • rosszhiszeműen lett bejelentve;
 • kizárólag olyan jelekből vagy elemekből áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;
 • vallási jelkép, állami és egyéb felségjel, nemzeti jelkép (pl. zászló, címer) és azt a bejelentő engedély nélküli használja.

 

Viszonylagos kizáró okok (például, de nem kizárólagosan) ha a megjelölés:

 • másnak korábbi személyiségi – különösen névhez, képmáshoz fűződő – jogát sértené;
 • más korábbi szerzői, szerzői joghoz kapcsolódó vagy iparjogvédelmi jogába ütközne;
 • azonos áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a korábbi védjeggyel azonos későbbi elsőbbségű;
 • amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

Míg feltétlen kizáró okok esetében csak kivételesen lehet az akadályt elhárítani, addig a viszonylagos kizáró okoknál ez általában kiküszöbölhető, ha például a korábbi jogosult a használathoz hozzájárul. A másik fő különbség, hogy a feltétlen kizárási okokat hivatalból, míg a viszonylagos kizáró okokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) csak akkor vizsgálja, ha a korábbi jogosult felszólalást nyújt be azzal szemben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül.

 

Védjegyoltalom megszerzése – hogyan?

 

Amennyiben a bejelentő egy megjelölése védjegyoltalomban részesül, 10 évig kizárólagos, meghatározott földrajzi területre vonatkozó használati jog szerez, amely korlátlan alkalommal megújítható 10-10 évre. A védjegy jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyét használja, illetőleg a védjegy használatára másnak engedélyt adjon (licencia szerződés).

 

Ha valaki egy adott ország területére szeretné a termékét/szolgáltatását védjeggyel ellátni, akkor védjegyoltalom szerezhető

 

A védjegybejelentésért külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni a bejelentés napját követő 2 hónapon belül.

 

A megjelölés típusai:

 

 1. Hagyományos megjelöléstípusok

Ezek a legyakoribb megjelölések, ezen belül is több altípust különböztethetünk meg:

 • szómegjelölés állhat személynévből (pl. Gabi, Yves Saint Laurent, Estée Lauder), földrajzi névből (egyéb fantáziaszóval vagy ábrás elemmel kombinálva pl. Kecskeméti bébiétel, Kapuvári hús) vagy fantáziaszóból (Domestos, Lenor);
 • szóösszetételmegjelölés lehet egyszerű szóösszetétel (TúróRudi) vagy jelmondat (Nálunk az árak a földön járnak!), illetve szerzői alkotások, könyvek, filmek címe (Harry Potter, Mickey Mouse);
 • Az ábrás megjelölések (Audi jel) lehetnek színes vagy fekete-fehér rajzok, képek, fényképek, mértani alakzatok vagy ezek kombinációi;
 • Az összetett megjelölések egyaránt tartalmaznak szó, illetve ábrás elemeket (McDonald’s ikonikus M betűje alatta a névvel vagy az FTC logója).

 

 1. Tanúsító védjegy

Ezek alkalmasak arra, hogy a védjegyjogosult által egyes jellemzők tekintetében (pl. anyagösszetétel, gyártási mód, minőség) tanúsított árukat vagy szolgáltatásokat megkülönböztessék az ilyen tanúsítással nem rendelkező más áruktól vagy szolgáltatásoktól.

A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet maga tanúsítás céljára nem használhatja, de a használatát ingyenesen vagy ellenérték fejében engedélyezheti más, tőle független piaci szereplők számára. Ilyen védjegy, amely tanúsítja, hogy például egy termék GMO-mentes.

 

 1. Együttes védjegy

Ez egy olyan speciális fajta, amely valamely egyesület, köztestület vagy egyesülés (a továbbiakban együtt: egyesület) tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján. A jogosultja az egyesület, de a védjegy használatára az egyesület tagsága jogosult, amely tagság akár változhat is.

 

 1. Nem hagyományos megjelöléstípusok

Ritkán képezik védjegybejelentés tárgyát és több különböző alcsoportja van például:

 • színmegjelölések(pl. Milka lila, Shell sárga), amelyek mindig egy adott színre vagy színek kombinációjára vonatkoznak és rendelkeznek olyan megkülönböztető képességgel a versenytársak termékeitől és szolgáltatásaitól.
 • hangmegjelölések(pl. MÁV szignál) a zenei szabályok szerint elkészített kotta segítségével vagy audiófájl benyújtásával ábrázolhatók, nem elég annak körülírása vagy hangutánzó szavakkal leírása.
 • térbeli alakzatot, (pl. Unicum palack) amikor egy áru vagy egy csomagolás formáját térbeli alakzat ábrázolásával kell megjeleníteni, lehetőleg perspektivikus módon; akár több nézetből.
 • pozíciómegjelölés(pl. farmerzseb) azt mutatja meg, hogy az adott ábra a terméken hol helyezkedik el,
 • illatmegjelölések– bár lajstromozásuk elméletileg nem kizárt – egyértelmű és pontos ábrázolására vonatkozóan egyelőre nem alakult ki elfogadott megoldás, ugyanis az illatminta benyújtása vagy a kémiai összetevők leírása nem felel meg az egyértelműség és pontosság követelményének.

 

Védjegyhasználati kötelezettség

 

Amennyiben valaki már megszerezte a védjegyoltalmat, a törvény előírja, hogy a lajstromozást követő 5 éven belül meg kell kezdenie a használatát, valamint, ha már megkezdte, akkor onnantól számított 5 éven belül nem hagyhat fel vele. Ha e kötelezettségét a jogosult elmulasztja, különböző joghátrányok érhetik, amelyek lehetnek többek között, hogy bárki kérheti a védjegyoltalom megszűnésének megállapítását vagy pedig a nem használt védjegy nem fog akadályt jelenteni egy későbbi bejelentéssel szemben.

 

Védjegybitorlás

 

Amint azt már említettük, a védjegy jogosultjának kizárólagos joga van a védjegy használatára, amely egyben azt is jelenti, hogy bárkivel szemben felléphet, aki engedély nélkül jogosulatlanul használja a védjegyet. A védjegyjogosult a bitorlóval szemben követelheti például:

 • a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
 • a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
 • a bitorló adjon elégtételt, és hogy bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
 • a védjegybitorlással érintett áruk, eszközök és anyagok lefoglalását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

 

 

Összességében elmondható, hogy a védjegyoltalom igénylése mindenképpen érdemes egy termékünk/szolgáltatásunk védelme érdekében. Irodánk az SZTNH előtti eljárásban, a bejelentés elkészítésében, esetleges jogvitákban (mint például új bejelentéssel szembeni felszólalás, törlési és megszűnési eljárások, védjegybitorlás esetén polgári jogi igények előadása) szakszerű segítséget nyújthat Önnek, így bátran ajánljuk, hogy forduljon hozzánk bizalommal.

 

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest