Boldogtalan vagyok a házasságomban, megéri elválnom?

Aznap, amikor szerelmünkkel hivatalosan is összekötjük az életünket, nem gondolunk arra, hogy az érzés, amit a másik iránt érzünk, egyszer eltűnhet.  Kutatások bizonyítják, hogy az emberi test sejtjeinek jelentős része hét évente lecserélődik, ugyanakkor ez a fajta megújulás nem csak fizikai síkon, hanem lelki és szellemi szinten is nyomon követhető.  A másikhoz fűződő érzéseink épp […]

Jogszabálymódosítás gyorsítja a családjogi perek lefolytatását

A polgári eljárásjogi szabályokat meghatározó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 2022. szeptember 1. napjától módosult, melynek elsődleges célja a személyi állapotot érintő perek lefolytatásának gyorsítása volt. A Pp. személyi állapotot érintő perek közé sorolja a gondnoksági pereket (pl. gondnokság alá helyezés iránt indított per), a házassági pereket (pl. házassági bontóper), […]

Ügyvédi ellenjegyzés és ügyvédi ellenjegyzést igénylő okiratok

Mindenki hallott már az ügyvédi ellenjegyzés kifejezésről, viszont kevesen vannak tisztában annak tartalmával és jelentésével. Jelen cikkünkben azt kívánjuk bemutatni, hogy mit jelent pontosan az ügyvédi ellenjegyzés, és melyek azok az okiratok, amelyek anélkül nem alkalmasak a kívánt joghatás kiváltására.   Az ügyvédi ellenjegyzés fogalma Ennek háttérszabályait a jelenleg hatályos ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi […]

Házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjogi szerződés említésekor a legtöbbeknek az jut az eszébe, hogy kifejezetten abban az esetben érdemes ilyen szerződés megkötése, illetve abban az esetben kötnek ilyen szerződést a hazásuandlók, vagy – a jövőre nézve – a házastársak, ha valamelyik fél biztosítani szeretné, hogy a saját vagyona, vagy annak egyes része egy esetleges válás bekövetkezése esetén […]

Hogyan váljunk „jól”?

Egy válás soha nem egyszerű, hiszen új irányt kell adnunk az életünknek, és valami végérvényesen lezárul. Jelentősen megkönnyíti azonban a helyzetet, ha igyekszünk kommunikálni, és a megegyezésre törekedni, mert ezáltal megrövidíthetjük a válási procedúra jogi részét, és ezzel magunknak is esélyt adunk arra, hogy előre nézzünk, és már csak az új életünkre koncentrálhassunk. Az alábbi […]

Házastárs vagy élettárs? – Hasonlóságok és különbségek

  Manapság egyre gyakoribb, hogy a párok úgy döntenek, „a papír nem számít”, és nem kötnek házasságot, csupán élettársakként élnek együtt. Az élet legtöbb területén semmilyen különbség nincs abban, hogy egy pár milyen formában él együtt, vannak azonban olyan előnyök, amelyeket jelenleg is csak házasok élvezhetnek.Természetesen nem az alapján kell dönteni az együttélés formájáról, hogy […]

Közös vagyon, különvagyon – Mi jár nekem, ha elválok?

A házasság kezdetén még természetes, hogy nagy a szerelem, és az a kérdés, hogy melyik vagyontárgy kié, mit sem számít. Ám sajnos gyakran előfordul, hogy egy szépen induló házasságnak is válás lesz a vége, ahol elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy hogyan osszák meg a felek az addig közösen szerzett és közösen használt javakat. Az előrelátóak […]

Válás egyszerűen, gyorsan

A válás egy családi tragédia, érzelmekkel teli válság, ami mindenkiben mély nyomot hagy. Sokan azt hiszik, hogy a különköltözéssel el is kezdődhet a felejtés időszaka, azonban még előttünk áll egy hosszú és nehéz procedúra: a válóper, ami mély sebeket szakíthat fel. Ebben a cikkben azt fogjuk bemutatni, hogy a válás során hogyan tudunk időt, energiát […]