Álláskeresési járadék igénylése a gyakorlatban

A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre többen kerülnek egyre nehezebb helyzetbe, ezért jelen cikkünket főként azok figyelmébe ajánljuk, akik két munkahely között állnak, vagy éppen váltani szeretnének.   Az álláskeresési járadék jogszabályi hátterét a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) biztosítja.   Az Flt. 25. § (1) bekezdése rögzíti, […]

A távmunkavégzés, avagy a home office szabályozásának változásai

Mint azt tudjuk, a covid világjárvány az élet számos területén hozott változást az emberek életében, azonban talán elmondható, hogy ezen változások sokak számára elsőként a munkavégzésben jelentkeztek, hiszen a járvány miatt rengeteg munkáltató arra kényszerült, hogy bevezesse az otthoni munkavégzést, természetesen azon esetekben, amikor ezt a munkakör természete és jellege megengedheti. Ezen változáshoz a jogalkotónak […]

Tanulmányi Szerződés

Munkavállaló és munkáltató közötti – különleges – megállapodások II.rész Tanulmányi Szerződés   Cikkünk első részében bemutatásra került a munkavállaló és a munkáltató közötti – különleges – szerződések közül a versenytilalmi megállapodás, cikkünk jelen részében egy, a mai korban egyre népszerűbb megállapodás kerül bemutatásra, a tanulmányi szerződés.   Világunk egyre gyorsabb fejlődése megköveteli, hogy az adott […]

A Versenytilalmi megállapodás

Munkavállaló és munkáltató közötti – különleges – megállapodások 1.rész A Versenytilalmi megállapodás   A munkavállaló és a munkáltató írásban megállapodhat abban, hogy a munkaviszony megszűnése után a munkavállaló nem folytat olyan tevékenységet, amellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. A törvény nem szabályozza, hogy ennek a megállapodásnak milyen formában kell létrejönnie, így a […]

A fizetés nélküli szabadság szabályozása – Kinek jó és kinek nem?

Ha azt halljuk: fizetés nélküli szabadság, általában valamilyen kellemetlen dolog jut eszünkbe, például egy olyan helyzet, amikor a munkáltató átmeneti fizetési nehézségei miatt nem tud munkabért fizetni, ezért a dolgozóit szabadságra küldi egy időre, amely alatt nem ad nekik fizetést. A Munka Törvénykönyve szerint azonban többféle fizetés nélküli szabadság létezik: egyes esetekben a munkavállaló kérésére […]

Kurzarbeit – a részmunkaidős foglalkoztatás állami támogatása

A koronavírus járvány nem csupán az egészségügyi hatásai miatt okoz jelentős terhet a mindennapi életünkben, de a csökkenő fogyasztás, a kényszerű otthonmaradás munkahelyek ezreinek végét is jelentheti, amely végső soron tömeges elbocsátásokhoz vezethet. Ezt a következményt igyekszik elhárítani a Kormány munkahely-megtartó intézkedési csomagja, melynek része az úgynevezett „kurzarbeit”, azaz a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása – legalább […]

Munkaviszony felmondása – munkavállalói jogok, munkáltatói kötelezettségek

Bár a kormányzati intézkedések igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb embert érintsen munkahelyének elvesztése, de ha csökkennek a megrendelések, elmaradnak a vevők, vagy bezár az üzlet, sajnos előfordulhat, hogy kevesebb munkaerőre van szükség, és a munkáltatók előbb-utóbb elbocsátásokra kényszerülnek. Nem mindegy azonban, hogy a munkaviszony megszüntetése milyen módon történik, hiszen a Munka […]

Munkaviszony vagy megbízás? – hasonlóságok és különbségek

Munkavégzés időtartamának meghatározása Munkaviszonyról van szó, ha a munkavégzés időtartamát, a munkarendet, a munkaidő-beosztást a munkáltató határozza meg. Vállalkozási és megbízási jogviszony esetében azonban a feladat elvégzésének kizárólag a határidejét, vagy teljesítési rész-határidőket állapíthat meg a megbízó, azt azonban nem határozhatja meg, hogy a megbízott vagy a vállalkozó minden nap reggel 8-tól délután 4-ig dolgozzon […]

Károkozás a munkahelyen – a munkavállalói kártérítési felelősség szabályai

A munkaviszonyban általában a munkavállaló van alárendelt helyzetben a munkáltatóval szemben, ezért a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok igyekeznek a munkavállalói jogokat védeni és erősíteni. Vannak azonban olyan szabályok, melyeket a munkavállalóknak is kötelességük betartani munkavégzésük során, és amennyiben szándékosan vagy gondatlanul kárt okoznak a munkáltatójuknak, viselniük kell ennek következményeit.   A munkavállalói kártérítési felelősség alapszabálya   […]

Azonnali hatályú felmondás munkaviszonyban – mikor léphetünk azonnal ?

A munkaviszonyok többsége általában békésen zárul: a felek valamelyike felmond, melyet a másik fél elfogad és tudomásul vesz, vagy a munkavállaló és a munkáltató a munkaviszony megszűntetéséről közös megegyezéssel döntenek. De mi a helyzet akkor, ha valamilyen rendkívüli ok miatt úgy érezzük – akár munkáltatóként, akár munkavállalóként – hogy egy percig sem tartható fenn tovább […]