A távmunkavégzés, avagy a home office szabályozásának változásai

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mint azt tudjuk, a covid világjárvány az élet számos területén hozott változást az emberek életében, azonban talán elmondható, hogy ezen változások sokak számára elsőként a munkavégzésben jelentkeztek, hiszen a járvány miatt rengeteg munkáltató arra kényszerült, hogy bevezesse az otthoni munkavégzést, természetesen azon esetekben, amikor ezt a munkakör természete és jellege megengedheti.

Ezen változáshoz a jogalkotónak is alkalmazkodnia kellett, figyelemmel arra, hogy korábban a távmunkavégzésnek nem volt kiforrott jogszabályi háttere, hiszen hazánkban eddig nem volt nagy számban elterjedt a home office munkavégzési forma. Jelen cikkünkben ennek szabályozását kívánjuk röviden összefoglalni.

Jelenleg a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Kormányrendelet tartalmazza a távmunkavégzéssel kapcsolatos szabályokat, amely rendelkezéseket teljes egészében beemelik majd a Munka törvénykönyvébe, azonban ennek hatálybalépésének időpontja még kérdéses, tekintettel arra, hogy az a veszélyhelyzet megszűnéséhez van kötve, amelynek pontos időpontja még nincs meghatározva.

A szabályozás értelmében távmunkavégzésnek minősül, amennyiben a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. E körben fontos megemlíteni, hogy a Munka törvénykönyvének korábbi szabályozásával elletétben már nem csak a számítástechnikai eszközzel végezhető munkakör esetében beszélhetünk távmunkavégzésről, hanem minden olyan munkakör esetében, amely alkalmas arra, hogy a munkáltató székhelyén/telephelyén kívül végezze azt.

A törvény kötelezően előírja, hogy a munkáltatónak és a munkavállalónak a munkaszerződésben meg kell állapodnia a távmunkavégzésről, azonban ez nem újdonság a törvénymódosításban, hiszen a korábbi szabályozás is ekként rendelkezett.

Távmunkavégzés esetén fő szabály szerint a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végezhet munkát. Ez alapján a munkanapok kétharmada esetében a munkavállaló más helyszínen köteles a munkát végezni, azonban ez a hely bármely alkalmas helyszín lehet, amely megfelel a munkavédelmi követelményeknek. Ugyanakkor a felek ettől eltérően is megállapodhatnak a munkaszerződésben, akár akként, hogy a munkavállaló heti 1-2 munkanapon végzi távmunkában a munkát, tehát a feleknek kizárólag a távmunkavégzésben kell kötelezően megállapodniuk, ennek részletszabályi azonban a felek közös megegyezésére van bízva.

A munkáltató utasítási joga távmunkavégzés esetében a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, továbbá a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja. A munkáltatónak azonban biztosítania kell, hogy a munkavállaló a munkáltató területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson és megkapjon minden olyan tájékoztatást, amit más munkavállalók is.

Az Mt. külön kiemeli, hogy amennyiben a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Fontos megemlíteni, hogy a home office munkavégzés nem jelenti automatikusan azt, hogy ez esetben a munkavállaló a munkaidejét saját belátása szerint oszthatja be. Az Mt. továbbra is akként rendelkezik, hogy a munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató határozza meg. Azonban az Mt. szabályai szerint a munkáltató ezen jogot írásban átengedheti a munkavállalónak, tehát ez esetben erről a feleknek írásban meg kell állapodniuk.

A távmunkavégzés szabályainak változása nem csak a Munka törvénykönyvében hoz változásokat, hanem a munkavédelmi szabályok tekintetében is, amely rendelkezéseket a 1993. évi XCIII. törvényben találjuk. Ezen jogszabály már különbséget tesz az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel végzett munka, valamint a nem információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel végzett munka között.

Előbbi esetben a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól és a munkavállaló ezen tájékoztatást figyelembe véve maga választhatja meg a munkavégzés helyét. A munkáltató ez esetben ezen szabályok megtartását számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

Az utóbbi esetben, tehát amikor nem számítástechnikai eszközzel történik a távmunka, úgy távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. A munkáltató, vagy megbízottja rendszeresen ellenőrizheti, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a megállapított követelményeknek, azonban ezen túlmenően a munkáltató kizárólag kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavégzés helyének szabad megválasztásával a jogalkotó meglehetősen tág teret hagyott a munkavállalók számára, hiszen gondoljunk csak bele, hogy amennyiben egy adott munkavállaló akár hosszabb távon végzi külföldről a munkáját, az esetlegesen felvethet bizonyos adójogi és joghatósági kérdéseket is, amely jelenleg még szabályozatlan terület e tekintetben.

Összegezve tehát a fentieket a home office munkarend bevezetése sok munkavállaló számára kedvező körülményeket teremthet, sőt ez elmondható akár a munkáltatóra vonatkozóan is, figyelemmel arra, hogy ez akár költségcsökkentő tényező is lehet, azonban mindenképpen fontos, hogy a felek ezen jogviszonyt pontosan szabályozzák egymás között, sőt javasolt, hogy a munkáltató kidolgozzon egy belső szabályzatot, amelyben a home office munkavégzés szabályai pontosan lefektetésre kerülnek, így elkerülhetőek az esetleges jogviták.

Irodánk szükség szerint mind munkavállaói, mind munkáltatói oldalon vállalja a home office-ra való átállással kapcsolatos jogi háttér megteremtését.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest