Szavatosság, jótállás – mit tegyek, ha hibás terméket vásároltam?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Amikor az áhított terméket végre megvettük, majd hazaérve azt vesszük észre, hogy sérült, valamelyik része hiányzik, vagy egyáltalán nem is használható, jön a hidegzuhany. Már önmagában is rossz, hogy nem tudjuk egyből felvenni vagy használni, amit végre valahára megszereztünk, azonban ott van a kédőjel, hogy mit is tegyünk ilyenkor. Először is, mindenkinek joga van ahhoz, hogy a pénzéért azt kapja, amit elvárt, ezért a fogyasztóvédelmi törvények széles körben segítenek bennünket abban, hogy jogainkat érvényesítsük, ha hibás terméket vásároltunk.

Szavatosság vs. jótállás 

Ha valaki hibás terméket ad el – jogi nyelven szólva hibásan teljesít – akkor köteles kijavítani a hibát, akár tényleges javítással, akár a termék cseréjével, akár pedig úgy, hogy visszafizeti a pénzünket. Ezeket a kötelezettségeket foglalja magába a szavatosság és a jótállás fogalma, amelyeket röviden ismertetünk.

A fenti két fogalom közötti különbséget legegyszerűbben úgy lehet szemléltetni, hogy a szavatosság az a kötelezettség, amit a kereskedőnek a törvény ír elő, a jótállás (vagy más néven garancia) azonban önként vállalt kötelezettség a termékre – kivéve azon termékek esetén, ahol a törvény a szavatosság mellett kötelező jótállás vállalását is előírja. Mind a szavatossági, mind a jótállási kötelezettség ugyanazt foglalja magában: kijavítást, kicserélést vagy pénzvisszafizetést a kereskedő részéről. A különbség abban van, hogy ha csupán szavatossági jogunk van, akkor alapesetben nekünk kell bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt, míg ha jótállást is vállaltak a termékre, akkor nem kell semmit bizonyítanunk – a kereskedő szó nélkül köteles teljesíteni a hibajavítást.

Mikor van szavatossági jogunk? A kérdésre rövid a válasz: mindig. Ezt ugyanis a törvény garantálja. Ha tehát a termék, amit megvásároltunk, olyan hibában szenved, amely már a vásárláskor is megvolt, vagy a hiba a vásárláskor már meglévő hiba vagy hiányosság miatt alakult ki, a vásárlástól számított 1 évig – fogyasztó esetén 2 évig – kérhetjük a hiba kijavítását, kicserélését, vagy elállhatunk, azaz kérhetjük vissza a pénzünket. Ismét hangsúlyozni kell azonban, hogy szavatosság esetén nekünk kell bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is megvolt. Fogyasztó esetében azonban a vásárlástól számított 6 hónapig azonban nincs ilyen bizonyítási kötelezettség.

Mikor van a termékre jótállás, vagyis garancia?

Egyrészről, ezt a termékhez csatolt jótállási jegyről tudhatjuk meg, másrészről bizonyos termékek esetén a jogszabály kötelezően is előírja a jótállást – ilyenek tipikusan a tartós fogyasztási cikkek, például műszaki cikkek, jármű, hangszer, bútor, stb. A kötelező jótállás ideje egy év. Ezen idő alatt ha a termék meghibásodik, gond nélkül vissza lehet vinni, és a kereskedő köteles azt kijavítani, kicserélni, vagy ha ez nem lehetséges, visszafizetni az árát.

Milyen szavatossági jogok vannak?

Ha egy termék meghibásodik, lehetőségünk van javítást, cserét, árleszállítást kérni a kereskedőtől, vagy végső soron vissza is kérhetjük a termék árát, tehát elállhatunk a szerződéstől. A felsorolt szavatossági igényeknek azonban van egy törvényben meghatározott sorrendje:

  1. Elsősorban javítást kérhetünk, cserét csak akkor, ha ez nem okoz a kereskedőnek aránytalan többletköltséget a kijavítás költségéhez képest.
  2. Ha a javítást vagy cserét a kereskedő nem vállalja, akkor kérhetünk árcsökkentést, vagy a kereskedő költségére a hibát kijavíttathatjuk mással, végső soron pedig visszakérhetjük a pénzünket. Elállni három feltétel együttes fennállása esetén lehet:
  • Ha a kötelezett, vagyis a kereskedő a javítást vagy a cserét nem vállalta
  • a javítást/cserét megfelelő határidőn belül nem képes elvégezni
  • a jogosultnak a dolog javításához/cseréjéhez fűződő érdeke megszűnt.

Mikortól és meddig élhetek szavatossági jogaimmal?

A szavatossági vagy jótállási idő a vásárlás napjától kezdődik. Ha a termék üzembe helyezését a kereskedő vagy annak megbízottja végzi, akkor a kezdőnap az üzembe helyezés napja.

Ha a hiba azonnal jelentkezik, a vásárlástól számított 3 napon belül a kereskedő köteles kicserélni a terméket, ha azt kérjük – nem kell tehát megvárnunk a javítást. Ha mégis javítást kérünk, a kereskedőnek törekednie kell arra, hogy azt 15 napon belül elvégezze.

Ha a hibát felfedezzük, törekedjünk arra, hogy a felfedezéstől számított 2 hónapon belül közöljük azt a kereskedővel. A 2 hónap számít ugyanis késedelem nélküli közlésnek – ha ezt túllépjük, az ebből eredő kárért már mi vagyunk a felelősek. Tehát, ha észrevesszük, hogy működés közben furcsa hangokat ad ki a mikró, de ennek ellenére még hónapokig használjuk, és csak azután visszük szervizbe, hogy az egész készülék kiégett, a kereskedő a javítást csak a mi költségünkre fogja elvégezni.

Ha nincs a termékre jótállás, a vásárlástól számított 6 hónapig akkor is vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt. Tehát, ha veszünk egy cipőt, ami egy hónap használat után elszakad, vigyük nyugodtan vissza az üzletbe, és kérjük, hogy cseréljék ki. Ha erre a bolt nem hajlandó, forduljunk a fogyasztóvédelemhez.

A tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő egy év, szavatossági jogainkat azonban a vásárlástól számított 2 évig érvényesíthetjük.

Hogyan érvényesíthetem a jogaimat?

Bármilyen terméket is vásárolunk, nem árt, ha megőrizzük a számlát, és a jótállási jegyet. Hiba esetén a jótállási jeggyel fordulhatunk a kereskedőhöz. Ha azonban a jótállási jegy már nincs meg, vagy vásárláskor hibásan töltötték ki, a jótállás érvényesítéséhez a számla is elegendő.

A szavatossági jogok érvényesítéséről a kereskedő köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyben fel kell tüntetni a hiba jellegét, illetve azt, hogy milyen módon javítja azt ki (javítás, csere vagy pénzvisszafizetés). Ha a terméket márkaszervizben veszik át, meg kell jelölni a jegyzőkönyvben azt is, hogy mikorra vállalják a hiba kijavítását. Sok emberben tévhit, hogy a szerviz idejére jár egy cserekészülék – annak ellenére azonban, hogy sok kereskedő valóban biztosítja is ezt, jó tudni, hogy ez nem kötelező.

Ha már eredetileg is hibás terméket vettünk, és a hibát a vásárláskor a kereskedő feltüntette, akkor emiatt szavatossági igénnyel nem élhetünk. Azonban attól, hogy a termék akciós vagy használt, még nem jelenti azt, hogy ne kellene ugyanúgy szavatosságot vállalni érte.

Vannak olyan termékek, amelyeket nem kell visszaszállítani a boltba ahhoz, hogy érvényesíthessük szavatossági jogainkat. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha ez nem lehetséges, akkor annak kiszereléséről, az elszállításról, majd a visszaszállításról és beszereléséről az eladó vagy a javítószolgálat gondoskodik.

Mik a lehetőségek, ha meggondoltuk magunkat? 

Tudni kell, hogy bár sok boltba bizonyos időn belül minden következmény nélkül visszavihetjük a megvásárolt terméket, ha meggondoltuk magunkat, vagy mégsem jó a méret, a törvény erre nem kötelezi a kereskedőket. Éppen ezért ne lepődjünk meg, ha a pénzünket nem fizetik vissza, csak a termék levásárlására biztosítanak lehetőséget. Szavatossági jog tehát csak akkor érvényesíthető, ha a termék hibás – ha nem hibás, csak egyszerűen mégsem kell, akkor nem.

Kereskedői ügyeskedések

A szavatossági és jótállási jogok, és azok gyakorlása jogszabályban előírt kötelezettség, amelytől a kereskedők semmiképp nem térhetnek el. Vannak azonban olyan kereskedői stiklik, amelyekkel igyekeznek a fogyasztói jogokat csorbítani úgy, hogy közben ne tűnjön jogellenesnek. Mi most csak a leggyakoribb példákat vesszük sorra, a Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján még több esetet olvashatunk.

Egyes szavatossági jogok kizárása

Gyakori, hogy a kereskedők előre úgy tájékoztatják a vásárlókat, hogy kicserélést nem vállalnak – még hibás teljesítés esetén sem. Ez azonban jogsértő. Például, nem kötelezhető a fogyasztó arra, hogy csere helyett javítást válasszon – csak akkor, ha a kicserélés aránytalan többletköltséget jelent a javításhoz képest a kereskedőnek.

A szavatossági jogok kizárása leértékelt/akciós termékek esetén

Számos esetben találkozhatunk olyan kiírással, hogy „akciós terméket nem cserélünk”. Ez azonban nem vonatkozhat arra az esetre, ha az akciós termék hibás, és erről a vevő a vásárláskor nem tudott. Ilyen esetben ugyanis a szavatossági jogok ugyanúgy megilletik a fogyasztót.

Csere kizárása higiéniai okra hivatkozással

Szintén gyakori, hogy fehérneműk, fürdőruhák esetén ilyen kiírással találkozunk – ez azonban szintén nem vonatkozhat a hibás termékekre. Azt, hogy az adott üzlet méretben, színben stb. cseréli-e az adott terméket, maga dönti el, de ha a fürdőruha, amit megveszek, hibás, azt mindenképpen ki kell cserélniük.

Három napon belüli reklamáció fogadása, illetőleg szervizhez irányítás

Előfordulhat olyan eset is, hogy a kereskedő arról tájékoztatja a vevőket, hogy a termékkel kapcsolatos minőségi kifogásaikat csak a vásárlástól számított 3 napon belül tehetik meg, ha pedig ez a határidő letelt, már csak a gyártóhoz, vagy márkaszervizhez fordulhatnak. A hibás teljesítés miatti felelősség azonban minden esetben a termék eladóját terheli, ezért a fogyasztó a szavatossági/jótállási idő alatt bármikor közvetlenül fordulhat az eladóhoz. Még akkor sem lehet jogszerűen továbbirányítani őt a szervizhez, ha javítási igényt szeretne érvényesíteni.

Eredeti vagy bontatlan csomagolás megkövetelése igényérvényesítéskor

A szavatossági jogok érvényesítését nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a vevő megőrizte-e a termék eredeti dobozát vagy csomagolását. Ha ilyen gyakorlattal találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ez jogsértő, és ragaszkodjunk a jogainkhoz akkor is, ha nincs már meg a termék doboza.

Fogyasztóként tehát a jogszabályok széles körben védenek minket, fontos azonban, hogy ismerjük is ezeket a szabályokat, ennek hiányában ugyanis könnyen áldozatául eshetünk a kereskedői megtévesztéseknek. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy mire vagyunk jogosultak hibás termék vásárlása esetén, kérjük ki egy fogyasztóvédelemben jártas ügyvéd véleményét.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest