Ittasan vezettem. Mi lesz a büntetés?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

„Ön dönt: iszik, vagy vezet.” Mindannyian ismerjük a figyelemfelhívó plakát szövegét, amelynek lényege, hogy a közlekedésben zéró tolerancia van: aki alkoholt fogyasztott, nem vezethet autót. Mégis előfordul, hogy sokan gondatlanságból, vagy akár egy váratlan élethelyzet miatt az autóvezetést választják úgy, hogy előtte alkoholt fogyasztottak. Ha pedig ilyenkor megállít a rendőr, bizony nehéz helyzetbe kerülünk. Az alábbiakban összefoglaljuk az ittas vezetésre vonatkozó legfontosabb szabályokat, és bemutatjuk, milyen eljárásra és milyen büntetésre számíthat, aki ittasan vezet.

 

Az ittas vezetés fogalma

 

A jogszabályi fogalom szerint akinek a szervezetében „szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van”, és gépi meghajtású járművet vezet közúton, ittas vezetőnek minősül. Vezetésnek kell tekintetni a jármű elindítását, mozgásba hozatalát és bármilyen távolságon való irányítását, vagyis nincs jelentősége annak, hogy hosszabb vagy rövidebb távolság megtétele volt az elkövető szándéka vagy célja. Nincs jelentősége annak sem, hogy az ittasan vezető személy rendelkezik-e jogosítvánnyal vagy sem, illetve, hogy van-e járművezetői tapasztalata.

 

Gépjárművezetést állapított meg a bíróság, amikor az ittas terhelt a személygépkocsi vezetőülésében a kiskorú gyermekét az ölébe véve megengedte, hogy a gyermek a járművet kormányozza, míg ő a pedálokat kezelte. A gyermek a járművel egy fának ütközött, amit az ittas terhelt kellően nem tudott elhárítani és a nagy testsúlyú terhelt a gyermeket a kormányhoz nyomta, aki olyan sérüléseket szenvedett, amely a halálához vezetett. A bíróság álláspontja szerint a terhelt, mint a jármű vezetője, halált okozó ittas vezetésért volt felelős.

 

Ha tehát alkoholt fogyasztottunk, még annyira sem érdemes beülni a volán mögé, hogy az autóval a két sarokkal arrébb lévő lakásunkhoz menjünk, mert számtalan olyan esettel találkozunk, hogy ilyen rövid táv alatt is elkapják az illetőt a rendőrök. A büntetés pedig éppen olyan súlyos, mintha előtte órákig vezettünk volna, ezért nincs értelme kockáztatni.

 

Bár viszonylag ritkán fordul elő olyan eset, hogy valaki ne tudná, hogy alkoholt fogyasztott, mégis fontos megjegyezni, hogy az ittas járművezetés csak szándékosan követhető el. Ez azt jelenti, hogy az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy alkoholt fogyasztott, tudnia kell ennek a járművezetést negatívan érintő hatásairól, az ilyen állapotban történő vezetés jogellenességéről, és az ilyen állapotában rejlő veszélyhelyzetet ismerve – azt kívánva vagy abba belenyugodva – kell az adott jármű kormánya mögé ülnie.

 

Bűncselekmény vagy szabálysértés?

 

Magyarországon a zéró tolerancia elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy elvileg bármekkora mértékű alkoholfogyasztás esetén büntetendő a járművezetés. Természetesen nem mindegy azonban, hogy mennyit iszunk, hiszen az elfogyasztott alkohol mennyisége határozza meg, hogy szabálysértésről vagy bűncselekményről beszélhetünk.

 

Ha a szervezetben található véralkohol szint nem haladja meg a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor a cselekmény szabálysértés, az ezen értékek feletti alkoholszintnél pedig bűncselekményről van szó. A légalkohol-koncentrációt szondával a véralkohol-koncentrációt pedig vérvétellel vett minta alapján mérik. Ha valakinél a szonda a bűncselekményi határ feletti értéket mutat, mindenképpen előállítják, és vért is vesznek tőle, amely pontosabb adatokkal szolgálhat az alkoholos befolyásoltság mértékét illetően.

 

Ha az ittasság mértéke nagyobb, természetesen a büntetés is szigorúbb – míg ugyanis csekély mértékű alkoholfogyasztás esetén pénzbírsággal megússzuk, ha kicsit többet ittunk a kelleténél, akkor már büntetőügybe is keveredhetünk, ami a pénzbírság mellett a jogosítvány elvételével is jár.

 

Bűncselekmény vagy kísérlet?

 

Ha már fennáll a súlyos alkoholfogyasztás, nem mindegy, hogy a bűncselekmény ténylegesen befejezett, vagy annak csak a kísérlete valósul meg – ilyen esetben ugyanis a büntetés is általában enyhébb. A bűncselekmény a jármű mozgásba hozatalával válik befejezetté. Kísérlet például, ha megpróbáljuk beindítani a motort, de eredménytelenül, vagy éppen elindulnánk, amikor megállít a rendőr. Nem bűncselekmény (hiszen még kísérlet sem valósul meg), csupán szabálysértés azonban, ha valaki nem közúton vezet ittasan – például egy szántóföldön.

 

Büntetések – pénzbírság, járművezetéstől eltiltás

 

Ittas járművezetés esetén – legyen az enyhe, vagy súlyos fokú – a hatóságok vagy a bíróság általában pénzbírságot és járművezetéstől eltiltást szab ki büntetésként. Fontos tudni, hogy a bűncselekményi határt elérő mértékű ittasság esetén a törvény kötelezővé teszi a bíróságok számára a járművezetéstől eltiltást, amitől csak kivételes méltánylást érdemlő esetekben térhetnek el – ez azonban a gyakorlatban nagyon ritka.

 

A bírósági gyakorlat szerint ittas járművezetés esetén is mellőzhető a járművezetéstől eltiltás, ha az elkövetés körülményei, alkalomszerűsége vagy az elkövető pozitív életvezetése, de különösen makulátlan közlekedési előélete alapján nem lehet olyan következtetésre jutni, hogy a közúti közlekedésben részvétele a közlekedés biztonságát veszélyezteti. A védőügyvédek általában erre hivatkoznak a tárgyalásokon, de tudnunk kell, hogy ez az érvelés viszonylag ritkán sikeres. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy még a nagyon enyhe fokban vétkes ittas vezetőknél is (például: csak néhány pohár bort ivott, teljesen józannak érezte magát, csak a sarokig ment el, soha nem volt még büntetve, stb.) kiszabják a bíróságok az eltiltást. A törvényhez fűzött kommentár egyetlen esetet említ, amikor a bíróság nem találta helyesnek a járművezetéstől eltiltást: akkor, amikor a büntetlen közlekedési előéletű terhelt másnaposan vezetett, azonban amikor előző nap alkoholt fogyasztott, még nem számíthatott arra, hogy másnap vezetnie kell.

 

A pénzbüntetés összege és a járművezetéstől eltiltás hossza függ az ittasság mértékétől, attól, hogy követtünk-e már el korábban hasonló cselekményt, illetve az ittas járművezetés során okoztunk-e valakinek személyi sérülést. Az átlagosnak számító, büntetlen előéletű, enyhén ittas és semmilyen balesetet nem okozó vádlottak általában néhány százezer forintos pénzbüntetésre, illetve fél-egy év közötti járművezetéstől eltiltásra számíthatnak a jelenlegi bírósági gyakorlat szerint.

 

Korlátozott eltiltás

 

A járművezetéstől eltiltás szólhat általánosságban a „közúti közlekedésre”, de az is lehetséges, hogy a bíróság csak bizonyos járműkategóriára alkalmazza az eltiltást. Ez azt jelenti, hogy amennyiben például valakinek a B típusú járműkategóriára vonatkozik az eltiltása, de A vagy C kategóriás jogosítványa is van, ezeket a járműveket továbbra is nyugodtan vezetheti. A bíróság megvizsgálja az ittas vezetés körülményeit, és ennek alapján dönt arról, hogy az elkövető általánosságban veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy csak bizonyos járműkategóriára vonatkozóan. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki segédmotoros kerékpárral vezetett ittasan, akkor az erre a kategóriára vonatkozó vezetési jogosultságát vonják meg bizonyos időre, de ez nem lesz akadálya annak, hogy továbbra is vezessen például kamiont.

 

A bírói gyakorlat szerint a rendszeresen italozó vagy sorozatos, súlyos szabályszegéseket megvalósító terheltnél nem lehet alaposan feltételezni, hogy csak bizonyos kategóriájú járművek vezetése esetén veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Ezzel szemben indokolt lehet a járművezetéstől eltiltás hatókörének korlátozása azoknál a hivatásos gépkocsivezetőknél, akik szolgálatukat kifogástalanul látják el és pihenőidejükben a saját – más kategóriába tartozó – járművükkel követnek el közlekedési bűncselekményt.

 

A korlátozott eltiltás több szempontból is nagyon hasznos. Egyrészről azért, mert nem fosztja meg az elkövetőket teljes egészében a járművel közlekedés lehetőségétől – és ez különösen annak, akinek a járművezetés a munkája, nem mellékes körülmény – másrészről pedig akit csak meghatározott kategóriára tiltanak el, annak nem kell kötelező utánképzésen részt vennie ahhoz, hogy visszakapja a jogosítványát.

 

A járművezetéstől eltiltás általában határozott időre szól, melynek legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama pedig tíz év. Kivételesen azonban a járművezetéstől eltiltás végleges is lehet. A végleges eltiltás feltétele annak megállapítása, hogy az elkövető a jármű vezetésére alkalmatlan. A bíróság ezt megállapíthatónak látta például abban az esetben, amikor a terheltet – mint idült alkoholistát – már öt alkalommal eredménytelenül részesítették alkoholelvonó kezelésben, és ezért – korábbi közlekedési előéletére is figyelemmel – alkalmatlanná vált a közúti járművezetésre.

 

Kötelező utánképzés

 

Amint arról már szó volt, akit ittas járművezetés bűncselekményének elkövetése miatt a bíróság teljes körű járművezetéstől eltiltásra ítél, tehát a közúti közlekedéstől tiltja el (a határozatban „közúti közlekedés” szerepel és nem valamilyen kategória, pl. B, A stb.), annak utánképzésen kell részt vennie, ha az eltiltás 6 hónapnál hosszabb ideig tart. Ilyen esetben fontos tudni, hogy csak akkor mehetünk az okmányirodára a jogosítványunkért az eltiltás lejárta után, ha egyúttal igazoljuk azt is, hogy részt vettünk az utánképzésen. Az utánképzéseket az egyes megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei szervezik, és különböző csoportokra osztják az érintetteket, az elkövetett cselekménytől függően (pl. enyhén ittas vezetők foglalkozása, súlyosan ittas vezetők foglalkozása). Lényeges információ, hogy a tanfolyamot már az eltiltásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől meg lehet kezdeni, és szerencsés esetben éppen el is tudjuk végezni, mire lejár az eltiltás ideje – ugyanis vizsgát csak a letiltás lejárta után tehetünk.

 

***

Összefoglalva azt láthatjuk, hogy már akár csekély mértékű ittasságnak is igen súlyos következménye lehet, ha autóba ülünk, a jogosítvány elvétele ugyanis nem kellemes, és nagyon megnehezíti az ember mindennapi életét. Természetesen ittas vezetés esetén is – mint valamennyi jogi problémánál – sokat segíthet egy szakértő ügyvéd, hiszen a megfelelő indokokra hivatkozás a büntetőeljárásban, és jogszabályi kereteken belüli védekezés lényegesen enyhébb büntetést eredményezhet.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest