Szerződések


Ügyvédi Irodánk a gazdasági jog és annak szakágai területén elsősorban állandó megbízás során látja el az ügyfélkörébe tartozó gazdasági társaságok teljes körű jogi képviseletét, amelynek keretén belül vállalja a gazdasági társaság tevékenysége során felmerülő valamennyi szerződés elkészítését, véleményezését, gazdasági perekben történő képviseletét. Ügyvédi Irodánk e körben különösen, de nem kizárólagosan vállalja társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabályok, szindikátusi szerződések, belső ügyrendek, munkaszerződések, vállalkozási és megbízási szerződések, továbbá a gazdasági társaságok működése során felmerülő valamennyi egyéb jelegű szerződés elkészítését, módosítását, mindemellett a gazdasági jog számos kérdése vonatkozásában folyamatos jogi tanácsadást nyújt, ezzel is segítve Ügyfelei naprakész működését.Felszámolási eljárás


A felszámolási eljárás olyan nemperes eljárás, amely keretében a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyernek. A felszámolási eljárást megindíthatja bármelyik hitelező (tehát akinek az adott cég a számlával igazolt követelését nem fizette meg), vagy akár a cég saját maga ellen. Az eljárás megindításának szigorú formai feltételei vannak, illetve annak előkészülete során is szükséges betartani azokat a szabályokat, melyek a későbbiekben megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a felszámolási eljárás megindítását. Ügyvédi Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a felszámolási eljárás megindítása és lebonyolítása területén, azonban számtalan esetben előfordul, hogy az adós gazdasági társaság vagyona nem fedezi a hitelezői követeléseket, ezért egyéb úton szükséges annak érvényesítése. Erre az esetre, annak törvényi feltételei fennállása esetén kezdeményezhető a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségre vonására irányuló peres eljárás a Csődtv. 33/A. § rendelkezéseinek megfelelően. A peres eljárás lehetőséget nyújt arra, hogy a felszámolást előidéző helyzetet eredményező vezető tisztségviselő a saját vagyona terhére tegyen eleget a hitelezői igények érvényesítésének.Végelszámolás


Abban az esetben, amikor a tagok úgy döntenek, hogy nem kívánnak tovább tevékenységet végezni, lehetőségük van végelszámolási eljárással megszüntetni a céget. Mindennek az a feltétele, hogy társaság ne legyen fizetésképtelen, és eleget tudjon tenni esetleges fizetési kötelezettségeinek. Attól függően, hogy a gazdasági társaság milyen formában működik, a végelszámolási eljárás menete különböző lehet (egyszerűsített eljárás, vagy általános eljárás), amely hatással van az eljárás hosszára, esetleges költségeire. Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi képviselet ellátását vállalja mind a végelszámolási eljárás elhatározásától kezdődően a táraság törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásig terjedő lépések intézésében, mind pedig abban az esetben, amennyiben egy már végelszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben fennálló követelés bejelentése, és érvényesítése szükséges. Ügyfeleinket már az első megkeresés során tájékoztatjuk a felmerülő költségekről, az eljárás lépéseiről, a szükséges teendőkről és minden egyéb tudnivalóról, így komlpex képet kapnak arról, hogyan tudják lezárni a Társaság működését.Képviselet társasági jogi perekben


A gazdasági társaságok működése során számos olyan helyzet adódhat, amely esetben a gazdasági társaság és tagjai, vagy a tagoknak egymás közötti vitás helyzete alakul ki, amelyek csak peres eljárás keretében rendezhetők. A leggyakrabban előforduló esetek azok, ahol vagy a gazdasági társaság által hozott határozat megtámadása válik szükségessé, amely esetben a társasági határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset terjeszthető elő a gazdasági társasággal szemben, vagy pedig amikor a gazdasági társaság tagja tanúsít olyan magatartást a társasággal szemben, hogy a tag kizárása válik szükségessé. Ügyvédi Irodánk gazdasági szakjogász tagjai kimagasló eredményességgel látnak el peres képviseletet a fentiekben részletezett esetekben, továbbá a szorosan nem gazdasági jogi perekben is vállalják a jogi képviselet ellátását, a teljesség igénye nélkül, mint pl.: kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek, cég létesítő okirata vagy annak módosítása érvénytelenségének, hatálytalanságának vagy létre nem jöttének megállapítása iránti perek, gazdasági társaságban történő befolyásszerzéssel kapcsolatos perek esetében.

06 1 365 1000
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi tájékoztató

Pin It on Pinterest